• RSS

Monday, November 8, 2010

Хорвоо дэлхийн бүхий л буруу нэг талд байдаг

      Хүний орчлонд оршин байж, хорвоогийн тоос хөдөлгөнө гэдэг их хувь заяа. Гагцхүү энэ орчлонд хүнээс илүү хувь заяа ноогдох амьд бодьгал үгүй сэн билээ.