• RSS

Friday, April 1, 2011

Оршихуй, орхигдохуй

"Хүний амьдрал гэдэг далай тэнгистэй адил юм. Энэхүү далайд сэлэхгүй бол живэх аюул бий!"