• RSS

Sunday, May 1, 2011

Өөрөөрөө өрөөлийг ухаажуулахуй

 Хорвоо хоёр талтай гэх. Сайн бас муу...

         Хүн ерөөс өр төлөөсгүй байвал санаа амар, амгалан байх бус уу? Хэн нэгэнд өчүүхэн ч атугай өглөгтэй бол сэтгэлийн зовиур, биеийн хөдөлгөөнөөр илэрдэг билээ. Түүнтэй нэгэн адил гэм нүгэл үйлдэх нь ч бас бусдын өмнө өр төлбөр тавих мэт...