• RSS

Friday, January 11, 2013

Мөн чанартаа бус зөн чанартаа итгэхүй.

Чамайг төрөх үед чи уйлж хорвоо дэлхий баясана.
Чамайг үхэх үед хорвоо дэлхий уйлж, чи баясахаар амьдар.
Амьдрал бол сул хяналт - Хатуу шалгалт.

Tuesday, January 8, 2013

Хүний үнэр

             "Дайснаа хайралж чадвал тэр жинхэнэ ялалт буюу!"
 Нэгэнтээ
"Бие баатар болбоос нэгэн үеийн баатар

Билэг баатар болбоос түмэн үеийн баатар.
Биеийн бөхөөр нэгийг ялъюу

Сэтгэлийн бөхөөр олныг ялъюу"  их эзэн Чингэс хаан айлджээ.