• RSS

Saturday, December 25, 2010

Сэтгэл ханамжаар үл хэмжигдэх тэр нэгэн...

"Бүсгүйчүүд өөрийн ханхүүг олтлоо намгийн бүх мэлхийг үнсдэг"  

       Амьдрал тэр чигээрээ сонголт гэвэл бид өдөр бүр харьцуулалт хийдэг байх нь. Өглөө бүр өмсөх хүрэмээ сонгож ядан толины өмнө удтал эргэлдэхдээ өдрийн цайгаараа идэх хоол, орой ажил тараад уулзах хүмүүсээ ч бас төсөөлөх нь буй. Энэ бүхнээ өөрийн үнэлэмж, үзэмж, хэм хэмжээгээр л хэмжинэ. Минийх гэсэн бүхэнд хүнийх гэсэнтэй өрсөлдөх, харьцуулах зүй тогтол оршин байх нь хорвоогийн жам гэхээсээ хүмүүний ялгарах хүсэл ажээ.