• RSS

Monday, January 31, 2011

Нэг голын усанд хоёр удаа орж болохгүй

Урсан өнгөрөх цаг хугацаа урсах усан лугаа илэрхийлэх дээрхи өгүүлэмж гайхалтай.  Мөн нэг голын усанд нэг удаа ч орж болохгүй гэж гүнзгийрэх нь бий. Эд зүйлс энэ мэт амьдралын урсгалыг үл анзааран саатан байхуйд хүний амьдрал харваад өнгөрөх од лугаа адил гялс хийх нь орчлонгийн түмэн аниргүйдлийн нэгэн.