• RSS

Monday, November 18, 2013

Хувьсал бол хувьсгал биш

Алдаж гээсэн цаг хугацааг эргүүлж олох, нөхөж гүйцэх гэж зүтгэхээс илүүтэй ахин алдаж гээхгүй байхад л болох мэт..

|•Frank Photography•|
Photo by: Frank  
(|•Frank Photography•|)