• RSS

Wednesday, June 12, 2013

Хийх хүн төлөвлөгөө ярьдаг, хэрэх хүн буруутгал эрдэг.

              Ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотой зохион байгуулагдсан мэтгэлцээнийг сая үзэв. Бүрэн эхээрээ байгаа нь зол завшаан. Товчхон дүгнэлтээ сонгуулийн өдрийг далимдуулан өөрийн цагийн бүсэд илэрхийлье. Зарим нэгний сонголтод нөлөөлөх аваас өршөөх ажааму.