• RSS

Facebook

Facebook - Бодит амьдралын Гүнзгий орон зай
Та юу хүсээв. Нисэхийг үү? Шумбахыг үү? Би зүгээр амьдрахыг хүсч байна. Гэхдээ тэнд биш, энд. Оюун ухааны орон зайд амьдрахыг л хүснэм. Саатан морилсонд гүнээ талархъя.