• RSS

Thursday, April 25, 2013

Өөдөө шидсэн чулуу өөрийн толгой дээр гэдэг


      Үйлс нь хазайчихсан өдөр гэсэн нэрэн дор буруугаа өөрөөсөө зайлуулаад сурчихсан би(д)-ний зан. Хариуцлаггүй байсан, хайнга хандсан, тооцоогүй, тогтоогүйдээ л алдсан, андуурсан, ажил нь банзал болсон мөчүүд байсан.


Photo by: Frank  
(|•Frank Photography•|)
Le Pont neuf 2012.

Thursday, April 4, 2013

Амьдралд яарах шалтгаан

Хүлээлгийн өрөөнд хэт удаан суух хэрэггүй!