• RSS

Wednesday, May 12, 2010

хүсэл

Хүсэл хүслээ дагаад хүрэхгүй
Хүрэх, хүрэхгүйгээ мэдэхгүй
Мэдэхгүй, мэдрэхүйгээ үнэлэхгүй
Мэдрэг биш хайшраг ханддаг хүний л зан.

No comments: